Tytuł Ogłoszenia:

Masz prawo do odszkodowania

Dodano: 2015-11-04 14:55:26

Kontakt:

Legatis

695018832

Miałeś wypadek? Zostałeś poszkodowany?
W wypadku komunikacyjnym
Będąc:
– kierowcą
– pasażerem
– pieszym
– rowerzystą
W wypadku przy pracy
W wypadku w rolnictwie
Na skutek upadku na chodniku
Na skutek błędu medycznego
W innym zdarzeniu losowym
Z nami masz prawo!
Na godne odszkodowanie.

Czy wiesz, że należy Ci się?
zadośćuczynienie za doznane krzywdy
zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji
zwrot utraconych dochodów
rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb
rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej
odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej
odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd
odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc prawną w dochodzeniu praw i roszczeń. Specjalizujemy się w szczególności w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji odpowiedzialnych za powstałe szkody osobowe i majątkowe.Nasz zespół Radców Prawnych i Adwokatów posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, dlatego też dajemy Państwu gwarancję uzyskania najwyższego odszkodowania.Nie pobieramy opłat z góry. Nasze honorarium pobieramy tylko wtedy, gdy uzyskamy dla Państwa odszkodowanie. Zespół Prawników dokłada starań, aby uzyskane świadczenia były jak najwyższe.

Kontaktuj się z naszym przedstawicielem 695018832

Legatis

  Główne zdjecie: